Intenzivno i pravovremeno obavještavanje korisnika jedna je od osnovnih obveza zaposlenika i suradnika CARNET-a.

Korisnik CARNET-a je svaki pojedinac ili ustanova koji ostvaruju pristup Internetu ili informacijama na Internetu uporabom bar nekog od resursa CARNET-a (korisnici CARNET-a su pojedinci koji posjeduju korisničke račune na računalima spojenim u CARNET, ustanove - korisnici CARNET-a, pojedinci koji putem Interneta pristupaju informacijskim servisima na računalima spojenim u CARNET, itd.)

Korisnici CARNET-a obavještavaju se o:

Službeni predstavnici članica dodatno se obavještavaju o:

Službene obavijesti CARNET-a odašilju se, u pravilu, pomoću Remailer sustava, koji osigurava:

Remailer mogu koristiti samo ovlaštene osobe.

Autor(i) poruke su u potpunosti odgovorni za sadržaj, formu i način izlaganja obavijesti.

Sve obavijesti poslane uz posredovanje remailera biti će proslijeđene i na opću CARNET-ovu mailing listu te na mailing listu CARNET-ovog Helpdeska.