Intenzivno i pravovremeno obavještavanje korisnika jedna je od osnovnih obveza zaposlenika i suradnika CARNeta.

Korisnik CARNeta je svaki pojedinac ili ustanova koji ostvaruju pristup Internetu ili informacijama na Internetu uporabom bar nekog od resursa CARNeta (korisnici CARNeta su pojedinci koji posjeduju korisničke račune na računalima spojenim u CARNet, ustanove - korisnici CARNeta, pojedinci koji putem Interneta pristupaju informacijskim servisima na računalima spojenim u CARNet, itd.)

Korisnici CARNeta obavještavaju se o:

Službeni predstavnici članica dodatno se obavještavaju o:

Službene obavijesti CARNeta odašilju se, u pravilu, pomoću Remailer sustava, koji osigurava:

Remailer mogu koristiti samo ovlaštene osobe.

Autor(i) poruke su u potpunosti odgovorni za sadržaj, formu i način izlaganja obavijesti.

Sve obavijesti poslane uz posredovanje remailera biti će proslijeđene i na opću CARNetovu mailing listu te na mailing listu CARNetovog Helpdeska.